Advanced Search
 • IT trends 2017
 • Power Forward
 • Global Alliances
 • Hem
  • CSC digitaliserar den offentliga sektorn

   CSC levererar innovativa nästa generation IT-lösningar, alltid med utgångspunkt i vår branchkännedom, teknologiska oavhängighet, globale närvaro och våra åtskilliga partnerskap.

   Journey to the Digital Enterprise - 8 Shifts to Navigate

   Also, follow us: linkedin logo facebook logo google+ logo

   Digitalisering är en viktig konkurrensparameter för framtidens organisationer. Våra experter har utarbetat åtta rapporter som ger värdefull insikt i några av de viktigaste elementen på er digitale resa.

   Samhälle, anställda och miljö är några av de områden vi fokuserar på - och som vi har vunnit priser för. Ladda ner vår årliga Corporate Social Responsibility and Sustainability Report för mer information.

   Undervisning i programmering (Coding classes) och Lunch n’ Lego är bland de nya initiativen CSC bidrar till och som ska vara med till at sätta IT på skolschemat över hela landet

   CSC har ett unikt nätverk av samarbetspartners, häribland IBM, Oracle, Hitachi och EMC. Tillsammans levererar vi innovative lösningar till våra kunder över hela världen.

   Kontakta oss

   Kontakta oss gärma för mer information om våra offentliga tjänster och lösningar:
   Venke Bordal, Offentlig Sektor, CSC Sverige
   vbordal@csc.com, tlf.: +46 70 217 64 41.


 • Tjänster och lösningar
  • Offentliga tjänster och lösningar

   Den globala utveckling kommer inte sluta, hvilket lägger stor press på effektiviteten i Sverige. CSC har en stark branchkännedom och en målriktad satsning på den offentliga sektorn med ledande IT-lösningar och erfarenheter från andra länder i Norden, Europa och globalt. CSC Sverige kan leverera konkurrenskraftiga lösningar från både eget datacenter och genom kundens datacenter.


   Also, follow us: linkedin logo facebook logo google+ logo

   CSC MyWorkStyle erbjuder en end-to-end lösning som är anpassat er individuella arbetsform och tillgänglig som en tjänst.

   CSCs cybersecurity team hjälper offentliga verksamheter att reducera risk, säkra compliance och känsliga data och systemer på alla plattformar.

   CSC erbjuder GoPro som är ett förfarande- och dokumenthanteringssystem. GoPro är ett innovativt standardsystem som är konfigurerbart, skalbart och flexibelt.

   Läs mer om CSCs tjänster och lösningar utvecklat för att hjälpa företag inom olika industrier med att lösa deras kompleksa utmaningar.

   CSC med stark partnerportefölj

   CSC är en tjänstintegrator som samarbetar med värdsledande leverantörer så att våra kunder får det bästa av allt. Våra partners är bäst på sina områden som nätverk, maskinvara och programvara. CSC knyter ihop alla aspekter som en totalleverantör. Lär känna våra parners här.

 • Succéhistorier
 • Pressmeddelanden
 • Nyheter och kontakt

  • Also, follow us: linkedin logo facebook logo google+ logo

   Kontakta oss gärma för mer information om våra offentliga tjänster och lösningar:
   Venke Bordal, Offentlig Sektor, CSC Sverige
   vbordal@csc.com, tlf.: +46 70 217 64 41.

   Träffa den nordiska ledningsgruppen i CSC.

   Få tillgång till alla CSC Town Hall events som är vår serie av online konferenser. CSCs experter och gästtalare är redo att svara på dina frågor.

   Magasinet som ger dig en inblick i viktiga trender och den teknologiska utvecklingen. Både ur ett affärs- och IT-perspektiv.